Tarieven

De hulpverlening van Den Hartogh ‘ABCD’ valt onder de Generalistische Basis GGZ.
Rond de financiering van de Generalistische Basis GGZ is er vanaf januari 2014 het nodige veranderd.

De eerste verandering is het onderscheid tussen Verzekerde Zorg (VZ) en Onverzekerde Zorg (OVZ). Voor verzekerde zorg moet er sprake zijn van een stoornis in termen van de DSM V, het diagnose classificatiesysteem van de psychiatrie. Onverzekerde zorg (OVZ), daarbij moet u denken aan relatieproblemen, aan werk gerelateerde problemen, arbeidsconflicten, aanpassingsproblemen, etc.

Voorts is er het onderscheid tussen gecontracteerde zorg en niet gecontracteerde zorg. Het tarief is afhankelijk van het soort contract dat de behandelaar met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Den Hartogh ‘ABCD’ heeft, vanwege de onafhankelijkheid, geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en maakt gebruik van de restitutiemethode, waarbij u zelf bij uw verzekeraar moet declareren. Afhankelijk van uw verzekering wordt er ongeveer 75% van de kosten vergoed.


Den Hartogh ‘ABCD‘ levert zowel Verzekerde Zorg als Onverzekerde Zorg. Voor onverzekerde zorg (OVZ) gelden de volgende tarieven. Deze tarieven zijn: € 195,00 voor een intake consult en € 140,00 voor een vervolgconsult. Voor Verzekerde Zorg is er altijd een verwijzing van uw huisarts vereist.

Tarieven en prestaties in de Generalistische Basis GGZ

In 2021 gelden vier zorgzwaarte-prestaties in de Generalistische Basis GGZ, namelijk kort, middel, intensief en chronisch. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maximumtarieven vastgesteld.

Zorgzwaarte-prestatie

Code Duur 2020 2021
Het kortdurende behandelingstraject (KB) 180001 300 min. €  504,71 € 522,13
Het middellange behandelingstraject (MB) 180002 500 min. €  856,34 € 885,01
Het intensieve behandelingstraject (IB) 180003 750 min. € 1373,34 € 1434,49
Het chronische behandelingstraject (CB) 180004 750 min. € 1287,27 € 1380,49
Onvolledig behandeltraject( OVP) 180005 100 min. €  219,53 €  228,04


Bovengenoemde prestaties of trajecten mogen pas, nadat deze zijn beëindigd, in rekening worden gebracht. In de loop van de behandeling kan er besloten worden over te stappen op een ander traject; u wordt daaromtrent nader geïnformeerd.


Voor Advisering Coaching en Deskundigheidsbevordering geldt, tenzij anders overeengekomen, een tarief van € 195,00 (exclusief BTW) per uur. 
Annuleren is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt gereserveerde tijd in rekening gebracht. 


Wij hanteren de MEQ voorwaarden die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arr. Rechtbank te Rotterdam in juli 1997 onder nummer 531/97, gewijzigd op 31 januari 2002 onder nummer 16/2002.