Samenwerking

 

Veel verwijzingen komen tot stand door mond-tot-mondreclame. Verwijzingen vinden voor een deel plaats door huisartsen in de regio, maar ook daarbuiten. Met diverse huisartsengroepen is er een goed contact en overleg.

Den Hartogh ABCD werkt op verschillende manieren samen met anderen.

Praktijk Abraxas psychiatrie,
Voor complexe diagnostiek en medicatievoorstellen is er consultatief overleg met
http://praktijkabraxas.nl . Dit is de vrijgevestigde praktijk van psychiater Nicola Kmetic.

Praktijk van der Elshout,
Met Praktijk van der  Elshout zijn er afspraken over vervanging en achtervang bij calamiteiten gemaakt.

Nuijten van de Weerdt advocaten en mediators,
Den Hartogh ABCD werkt samen met Nuijten van de Weerdt op basis van onderling advies.


Plan B - Reïntegratie en Advies BV,

Met Plan B - Reïntegratie en Advies BV wordt samengewerkt op gebieden van problematiek die voortvloeit uit de
Wet Verbetering Poortwachter.

Stichting PsyGerOn,

Sinds de oprichting maakt Den Hartogh ABCD deel uit van zowel het bestuur als het docententeam van de Stichting PsyGerOn

Prostop Schiedam,

Met Prostop Schiedam bestaat een onderlinge verwijzingsafspraak.

 

LOK,
Den Hartogh ABCD participeert in het LOK ( lichamelijk onverklaarde klachten) project in de regio.

Regionale Klachtencommissie Verpleeghuizen,

Voor de Regionale Klachtencommissie Verpleeghuizen Waterweg Noord vult den Hartogh ABCD het onafhankelijke voorzitterschap in.

Geriatrisch netwerk,

Den Hartogh ABCD maakt op persoonlijke titel deel uit van het Geriatrisch Netwerk in de regio.

Lamboo Mediation

Samen werken aan een oplossing, Mirjam Lamboo MfN Registermediator. Contact: www.lamboomediation.nl

Stars of Eternity

Handgeschilderde kunst op urnen &memorabilia. www.zodiacstudios.nl/starsofeternity