De jacht op uw medische gegevens

Voor iedereen die een behandeling in de GGZ overweegt, is het belangrijk de uitzending van Zembla van 17 april 2014 eens terug te kijken. De verhouding verzekeraar, behandelaar en patiënt komt steeds meer onder druk te staan door de…

NIP: Contractvrijheid moet blijven voor keuzevrijheid in de zorg!

Zorgverzekeraars willen cliënten en patiënten alle keuzevrijheid bij het kiezen voor een behandeling en behandelaar ontnemen door artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Artikel 13 garandeert de keuzevrijheid voor cliënten en patiënten…

Is er wettelijk een minimale vergoeding voor ongecontracteerde zorg? JA!

De afdeling Voorlichting van het NIP beantwoordt dagelijks veel vragen. Iedere maand lichten we er een uit. Ons antwoord: Ja, zorg verleend door ongecontracteerde zorgaanbieders moet 75 tot 80 % worden vergoed .

Deze uitspraak…

NZa geeft toe aan privacywens ggz

Cliënten in de ggz kunnen effectief bezwaar maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie op declaraties. De NZa heeft de bezwaarregeling halverwege 2012 aangepast op aandringen van de Stichting KDVP, belangenorganisatie voor privacy…

M E L D A C T I E Voorkom ondoordachte bezuinigingen en denk mee!

Minister Schippers heeft de opdracht om extra te bezuinigen in de zorgsector. In het tv-programma 'Buitenhof' riep zij het veld op om daarover mee te denken. Het Landelijk Platform GGz wil voorkomen dat de minister maatregelen neemt die veel…