Verpleeghuis en GGz openen expertisecentrum voor dementie en ernstige gedragsproblemen

Gepubliceerd: 11-03-2016

In Nijmegen hebben de Waalboog en Pro Persona een bijzonder behandel- en expertisecentrum geopend dat plaats biedt aan 24 mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Het centrum dat de naam de Wingerd kreeg is…

Inperken keuzevrijheid voor de ggz onbegrijpelijk

In het nieuw gesloten zorgakkoord krijgt de zorgverzekeraar vanaf 2016 de mogelijkheid een nieuw type polis af te sluiten. Hiermee wordt alleen zorg vergoed van bij de desbetreffende zorgverzekeraar gecontracteerde medisch specialisten,…

De jacht op uw medische gegevens

Voor iedereen die een behandeling in de GGZ overweegt, is het belangrijk de uitzending van Zembla van 17 april 2014 eens terug te kijken. De verhouding verzekeraar, behandelaar en patiënt komt steeds meer onder druk te staan door de…

NIP: Contractvrijheid moet blijven voor keuzevrijheid in de zorg!

Zorgverzekeraars willen cliënten en patiënten alle keuzevrijheid bij het kiezen voor een behandeling en behandelaar ontnemen door artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Artikel 13 garandeert de keuzevrijheid voor cliënten en patiënten…

Is er wettelijk een minimale vergoeding voor ongecontracteerde zorg? JA!

De afdeling Voorlichting van het NIP beantwoordt dagelijks veel vragen. Iedere maand lichten we er een uit. Ons antwoord: Ja, zorg verleend door ongecontracteerde zorgaanbieders moet 75 tot 80 % worden vergoed .

Deze uitspraak…