Het probleem speelt bij onder andere fysiotherapie, logopedie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). © anp

Onderzoekers van de onafhankelijke stichting Zorghuis bekeken de vergoedingen die zorgverzekeraars betalen voor niet-gecontracteerde zorg. Die wordt geleverd door zorgaanbieders waarmee de verzekeraars geen contract hebben.

De verzekeraars zeggen dat ze 75 procent van de gemiddelde gecontracteerde tarieven vergoeden als hun klanten bij een andere aanbieder zorg krijgen. ,,Maar in de praktijk is het vaak veel minder'', zegt Ronald van Oosterhout van Zorghuis. ,,Daar zijn de verzekeraars niet open over. De klant komt er pas achter wanneer de verzekeraar uitkeert.''

Het probleem speelt bij onder andere fysiotherapie, logopedie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het komt regelmatig voor dat verzekeraars zelfs minder dan de helft vergoeden. Vooral voor mensen die ggz-hulp nodig hebben kan dat in de papieren lopen. ,,Dan kan het om duizenden euro's minder vergoeding gaan dan waar mensen op rekenen'', zegt Van Oosterhout.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is op basis van de informatie van Zorghuis een onderzoek begonnen naar de praktijken van de zorgverzekeraars. Hoelang dat gaat duren, durft de NZA niet te zeggen. Die wil ook niet vooruitlopen op de uitkomsten. ,,Maar als er aanleiding voor is, zullen we maatregelen nemen'', aldus een woordvoerder.

Laagste tarief

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis erkent dat de vergoedingen zijn gebaseerd op het laagste gecontracteerde tarief. Aan zorgverleners die extra kwaliteit leveren, wordt een hogere vergoeding betaald. ,,Dat heeft niets met het tarief voor de behandeling te maken. Wij kunnen niet controleren of een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben, aan diezelfde kwaliteitseisen voldoet, dus die krijgt die extra vergoeding niet'', aldus een woordvoerder. Ook CZ meldt dat Zorghuis ten onrechte de extra vergoeding meerekent in het tarief.

Zorgverzekeraar VGZ voelt zich aangevallen en meent dat dit onterecht is: ,,Wij vergoeden zelfs meer dan het gemiddelde tarief aan zorgaanbieders waarmee wij geen contract hebben. Zorghuis berekent het gemiddelde tarief verkeerd'', laat een woordvoerder weten.

Judith Veenendaal, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, kent het probleem. ,,Verzekeraars zijn niet duidelijk tegen hun verzekerden. Ze zeggen 75 procent te vergoeden, maar het is moeilijk te achterhalen op welk tarief dat is gebaseerd. Wij zien wel dat de vergoedingen steeds lager worden.''

Ze zeggen 75 procent te vergoeden, maar het is moeilijk te achterhalen op welk tarief dat is gebaseerd.

Judith Veenendaal, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Kostenbeheersing

Veenendaal vindt dat verzekeraars niet eerlijk zijn. ,,Ze zeggen dat ze alleen goede zorg contracteren, maar in de praktijk komt hun gedrag neer op kostenbeheersing. Dat zien we ook in de omzetplafonds die ze vrijgevestigde therapeuten opleggen. Die mogen dan niet meer dan een bepaalde hoeveelheid aan zorg verlenen, terwijl patiënten op de wachtlijst staan.''

Door de lage vergoedingen zetten de verzekeraars de patiënt onder druk om naar een zorgaanbieder met een contract te gaan. Dan wordt de hele rekening vergoed. Veenendaal ziet hier een groot gevaar in. ,,Zo worden cliënten beperkt in hun vrije keuze voor een zorgaanbieder, en dat mag niet. Verzekeraars willen niet altijd het beste voor hun klanten. Het is een slechte zaak dat alleen rijken naar de aanbieder van hun keuze kunnen gaan.''

| OVERZICHT|