De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd om informatie over medische behandelingen en prijzen in de zorg openbaar te maken. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De hoogste bestuursrechter in Nederland zegt dat het gaat om vertrouwelijke gegevens die volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet bekendgemaakt mogen worden. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

De Open State Foundation (OSF), een organisatie die digitale transparantie nastreeft, vraagt al jaren om openbaarheid van de zorgkosten. De organisatie zegt dat consumenten een geïnformeerde en vrije keuze moeten kunnen maken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Realiteit

Dat kan alleen als de kosten openbaar zijn. In een reactie op de uitspraak van de Raad van State zegt OSF dat die glashelder maakt dat de wet door de realiteit is ingehaald. Veel zorgverzekeraars en zorginstellingen hebben de prijzen zelf openbaar gemaakt.

De organisatie wil dat de politiek nu in actie komt om te zorgen voor inzicht in de kosten, betere doelmatigheid van de zorg en fraudebestrijding.

 


 

| OVERZICHT|