REGIONALE SAMENWERKING KWETSBARE OUDEREN VAN START

Op 21 januari jl. hebben bestuurders uit cure, care en gemeenten ingestemd met de aanpak om samen bij te dragen aan het veilig en verantwoord thuis (blijven) wonen van kwetsbare ouderen én dat zij de juiste vervolgzorg kunnen krijgen indien nodig. 

De aanpak bestaat uit twee projectlijnen binnen het Regionaal project kwetsbare ouderen die nu worden opgestart:

1.       Samenwerking in de wijk
Het optimaliseren van de samenwerking tussen welzijn- en zorgprofessionals rondom preventie, vroegsignalering en -diagnostiek en begeleiding van de (kwetsbare) oudere in de wijk. Met als doel het welzijn van en de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren zodat zij veilig en verantwoord thuis kunnen (blijven) wonen.

2.       Doorstroom in de keten
Een snelle en adequate doorstroom naar vervolgzorg indien thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk blijkt. Hierbij wordt toegewerkt naar optimaal gebruik van bestaande beschikbare capaciteit van (verpleeg- en ziekenhuis-) bedden en wijkverpleging. 

Regionale kracht
Vanuit de betrokken organisaties waren er al diverse succesvolle initiatieven gestart om hieraan te werken, maar door het Regionaal project kwetsbare ouderen worden nu de regionale krachten gebundeld door al onderstaande organisaties: Meer informatie

Wilt u nu meer weten over de aanpak van het regionaal project kwetsbare ouderen, neem dan contact op met Marianne Pruijssers, projectsecretaris: mpruijssers@zel.nl.

 

| OVERZICHT|