Een op de vijf zelfstandige psychologen weigert om een contract te sluiten met zorgverzekeraars. De psychlogen zijn het niet eens met het contracteringsproces dat de verzekeraars voeren. Naar verluidt zouden ook de contracteisen, die de zorgverzekeraars opstellen, niet realistisch en haalbaar zijn. Die conclusie trekt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) uit een onderzoek onder 500 zelfstandige psychologen, meldt Skipr.

Er zou volgens het NIP geen enkele ruimte zijn voor onderhandeling of overleg over een aanvaardbare prijs voor de beste geestelijke gezondheidszorg.  Verder zien veel psychologen dat de contracteisen die door de zorgverzekeraars worden opgelegd, afwijken van die eisen die de beroepsvereniging voor psychologie stelt. Dat zorgt voor een forse toename in administratieve taken voor de psychologen, maar niet voor een toename in kwaliteit van de behandeling. Psychologen die de eisen niet kunnen naleven worden tot 20 procent gekort op de vergoeding die zij krijgen.

In sommige gevallen krijgen psychologen niet eens de kans om een contract af te sluiten met een zorgverzekeraar, omdat deze in die regio dan al genoeg zorg heeft ingekocht om te voldoen aan de zorgplicht.

De resultaten van het onderzoek zullen door het NIP worden voorgelegd bij zorgverzekeraars, gemeenten en de politiek.

Geen vergoeding zorgverzekering

Hoewel psychologische zorg (GGZ) gewoon valt onder de dekking van de basisverzekering, zullen cliënten die onder behandeling gaan bij een psycholoog die geen contract heeft met een zorgverzekeraar, zelf een deel van de rekening moeten betalen. De verzekerde krijgt dan, afhankelijk van zijn/haar polis, slechts een gedeelte van de nota vergoed.

Een verzekerde met een budgetpolis zal dan diep in de buidel moeten tasten, omdat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg vaak maar 50 of 60 procent van de behandeling bedraagt.

Verzekerden met een restitutiepolis, waarbij vrije zorgkeuze van toepassing is, kunnen rekenen op de hoogste vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. De vergoeding bedraagt dan 100 procent van het gebruikelijke of marktconforme tarief. In de praktijk komt dit neer op het tarief dat psychologen, die wel een zorgcontract hebben, krijgen. Toch moet de cliënt in veel gevallen nog altijd een deel van de rekening zelf betalen.

| OVERZICHT|