Het verzet van patiënten, psychiaters, verpleegkundigen en psychologen tegen de verplichting om allerlei gegevens van patiënten aan de stichting Benchmark GGZ te leveren komt op stoom. De petitie ‘Stop ROM als benchmark’ is in drie dagen al door meer dan 4000 mensen getekend. SP-Kamerlid Renske Leijten heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de behandeling.

Hier was al veel weerstand tegen in de sector. Aanleiding om een actie te starten was een recent onafhankelijk rapport van de Rekenkamer waarin werd gesteld dat de ROM-metingen subjectief en onvolledig zijn en dat zorgaanbieders niet te vergelijken zijn aan de hand van de uitkomsten. De Rekenkamer geeft aan te twijfelen of daarin op redelijke termijn verbetering mag worden verwacht en bevestigt hiermee de kern van de kritiek.

De groep die de petitie opzette, benadrukt beslist niet tegen het meten van kwaliteit te zijn, maar wijst erop dat de manier waarop dat nu gebeurt de gewenste doelen niet zal realiseren. "Destijds bij de invoering in 2012 ontraadden alle acht kernhoogleraren psychiatrie deze massale invoering. Maar desondanks werd toch doorgezet", aldus de beweging.

Hoogleraar Jim van Os, een van de initiatiefnemers, stelde onlangs bij het debat ‘Politieke keuzes in de zorg’ dat het verzamelen van gegevens 30 miljoen euro kost. Volgens de hoogleraar kan dat geld beter besteed worden aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van ggz.

 

 

 

| OVERZICHT|