Minister Schippers heeft de opdracht om extra te bezuinigen in de zorgsector. In het tv-programma 'Buitenhof' riep zij het veld op om daarover mee te denken. Het Landelijk Platform GGz wil voorkomen dat de minister maatregelen neemt die veel ggz-cliënten en familieleden nadelig gaan treffen. Daarom vragen we u om mee te denken hoe de zorg beter en efficiënter georganiseerd kan worden. Doe mee en zorg dat uw stem gehoord wordt!

Melden individuele ervaringen
U kunt uw eigen ervaringen - of die van uw naasten - melden via de onderstaande link. U kunt aangeven wat er nu niet goed gaat in de zorg. Maar u kunt ook suggesties aandragen voor verbeteringen, hoe u beter geholpen zou zijn en welke kostenbesparingen u ziet.
Individuele meldactie

Meldactie patiënten- en familieorganisaties
We zijn uiteraard zeer benieuwd naar de meningen en ervaringen van de bij ons aangesloten patiënten- en familieorganisaties. Waar kunnen kosten worden bespaard en hoe kan de zorg tegelijkertijd worden verbeterd?
Meld uw ervaringen als patiënten- en familieorganisatie

Heeft u vragen bij het invullen?
Bel naar Meld je zorg in de ggz: 0900-0401208
Of mail naar: meldjezorg@platformggz.nl

Andere activiteiten om de minister te adviseren
Het Landelijk Platform GGz wil voorkomen dat minister Schippers ongewenste maatregelen neemt die veel ggz-cliënten en familieleden nadelig gaat treffen. Naast de meldactie zijn we daarom ook achter de schermen bezig om ervoor te zorgen dat de minister op basis van onze kennis en ervaring verstandige besluiten kan nemen. Het Landelijk Platform GGz heeft onlangs met de minister gesproken. In dat gesprek hebben we ook kritiek geuit op het concept-rapport van het CVZ, zoals we dat ook richting CVZ hebben gedaan in een brief (met bijlage) aan het CVZ en in onze reactie op het NOS Journaal, in de Telegraaf en in Zorgvisie. We hebben afgesproken dat we voor de zomer met een formeel voorstel komen over hoe wij denken dat er in de ggz goede zorg kan worden aangeboden voor mogelijk lagere kosten waarbij meer gezondheidswinst kan worden behaald. De uitkomsten van de meldactie zullen daarin worden meegenomen.

 

 

| OVERZICHT|