Zorgverzekeraars Achmea, VGZ en CZ zetten in op nul procent groei voor de curatieve ggz. Dit in tegenstelling tot de 2,5 procent die in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken. Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, vindt het onbegrijpelijk dat verzekeraars zich hier niet aan houden bij de regionale onderhandelingen.

Naar aanleiding hiervan hebben beide brancheorganisaties een factsheet met spelregels opgesteld, schrijft Zorgvisie. Daarin de uitgangspunten die gelden voor de zorginkoop curatieve ggz. Volgens Zorgvisie, die claimt deze factsheet in bezit te hebben, staat hierin dat er voor 2013 en 2014 ruimte is voor maximaal 2,5 procent uitgavengroei. Inclusief de loon- en prijsindexatie zou de ruimte voor uitgavengroei op maximaal 5,18 procent neerkomen, blijkt uit die factsheet.

Ruimte voor groei
Bij de regionale onderhandelingen met  ggz-aanbieders blijken zorgverzekeraars toch een nullijn te hanteren. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland, zegt tegen Skipr dat hij het “totaal onbegrijpelijk” vindt dat iedereen op voorhand op de nullijn wordt gezet. "Voor kerst 2012 heeft Zorgverzekeraars Nederland het signaal gegeven dat er wegens overschrijdingen geen ruimte zou bestaan voor groei. De NZa heeft dit onderzocht en kwam tot de conclusie dat er op macroniveau geen sprake was van overschrijdingen. Daarop heeft ZN aangegeven dat er inderdaad groeiruimte van 2,5 procent is." De gezamenlijke conclusie was volgens Van Rooij dat ieder dit voor zichzelf moest invullen. Nu blijkt dat de individuele zorgverzekeraars zich bij de regionale onderhandelingen zich hier niks van aantrekken en een nullijn blijven hanteren.

Onvoorziene kosten
Volgens de zorgverzekeraars kloppen de cijfers wel op macroniveau. Zij verklaren aan Zorgvisie dat zij moeten opdraaien voor extra en onvoorziene kosten waarmee het factsheet geen rekening houdt. Daarbij noemen zij de restitutiekosten die zij verplicht moeten betalen. Zorg in het buitenland en de kosten voor dyslexie die naar hun verwachting twee keer zo hoog uitvallen als de daarvoor begrootte 26 miljoen euro noemen zij onder meer als andere redenen.

Consequenties
De deadline van de onderhandelingen is op 1 maart 2013. “Dan gaan we de uitkomsten monitoren en kijken waar we staan”, zegt Van Rooij. Hij voorziet dat het moeilijk wordt voor de ggz-sector om alle plannen uit te voeren als de financiële afspraken uit het hoofdlijnenakkoord niet worden nagekomen. Een van deze zaken is de verschuiving van meer ggz-zorg naar de eerstelijn.

 

 

| OVERZICHT|