De afdeling Voorlichting van het NIP beantwoordt dagelijks veel vragen. Iedere maand lichten we er een uit. Ons antwoord: Ja, zorg verleend door ongecontracteerde zorgaanbieders moet 75 tot 80 % worden vergoed .

Deze uitspraak deed de rechtbank Gelderland op 3 oktober 2013. Doordat deze uitspraak eerdere uitspraken van de rechtbanken Breda en Den Bosch bevestigde is  sprake van een stevige jurisprudentie over het tarief voor ongecontracteerde zorg. Oftewel: zorgverzekeraars zijn dus verplicht zich hieraan te houden.

De praktijk is helaas vaak anders. Verzekeraars komen geregeld met tarieven van 50 tot 60%. Volgens de rechtbank werpen zij daarmee een te hoge hinderpaal op voor het inroepen van ongecontracteerde zorg. Ook uit een peiling onder NIP leden blijkt ontevredenheid. Contracten worden niet verlengd, zorgplafonds zijn sterk gereduceerd en tarieven worden steeds lager tegenover een groeiend aantal onbegrijpelijke eisen. 

Verzekeraars zijn vrij om een niet onderhandelbaar contractaanbod te doen, maar worden daarin wel begrensd door het mededingingsrecht en eisen van redelijkheid en billijkheid. Volgens de rechter moeten zorgverzekeraars hierbij wel een bijzondere zorgvuldigheid in acht nemen. Waar de grenzen van die zorgvuldigheid liggen is nu nog onvoldoende duidelijk. De verwachting is dat de jurisprudentie over de vergoeding het komende jaar verder toeneemt. 

Voor nu geldt dat patiĆ«nten recht hebben op een redelijke vergoeding van de zorgverzekeraar. Zorgaanbieders zonder contract moeten daardoor met een zorgverzekeraar aan de slag kunnen gaan. (bron Zorgmarkt, jg 2013, nr. 6) 

 

| OVERZICHT|