Nederland kan wel wat meer psychologie gebruiken!

Uit een enquête van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder haar leden blijkt dat psychologen zich zorgen maken over de toenemende marginalisering van de professional. Met ruim 13.000 leden is het NIP de grootste beroepsvereniging voor de psychologie.

Elly Plooij, voorzitter van het NIP, licht toe: “Wij zien in ons ledenpanel dat er zorgen leven over de rol van de zorgverzekeraar, een rol die zich vertaalt in toename van administratieve druk en bureaucratische regelzucht. Dat gaat ten koste van de tijd voor de cliënt.”

Het NIP vindt dat de zorgverzekeraar niet alleen buiten de diagnose en de behandeling moet blijven, maar zich ook rekenschap moet geven van de bijdrage van de psychologie aan de gezondheid. Plooij licht toe: “In een gezonde maatschappij is de psycholoog toegankelijk en onafhankelijk. En staat het welzijn van de patiënt altijd voorop. De politiek zou moeten inzien dat de psycholoog een grote rol speelt in het gezond houden van onze samenleving.”

Terugdringen  burn-out

Plooij vervolgt: ‘Een goed voorbeeld van die rol is het terugdringen van burn-out, dat thuis én op het werk steeds meer gezien wordt als volksziekte nummer 1. Daar zie je dat de toegankelijkheid van de psychologie, een goed functionerende jeugdzorg en onze mentale gezondheid hand in hand gaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de verzekeraar, maar vooral voor de gezinnen en werkgevers in Nederland.’

Het NIP stelt: ‘Onze beroepsgroep maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de psycholoog. Namens de psychologen roept het NIP de politiek op om zich sterk te maken voor de psychologie.’

Bron: NIP

| OVERZICHT|