MINISTER SCHIPPERS: 'LAAT GGZ ZELF DE ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK VERMINDEREN'

Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat de de ggz-sector zelf de administrative lastendruk moet verminderen, dat kan de overheid niet voor hen doen. Tijdens het algemeen overleg over de ggz benadrukte ze dat de vermindering van de lastendruk zeer noodzakelijk is en dat partijen daarvoor samen moeten gaan zitten. Dat meldt Zorgvisie. 

De minister wil dat de beroepsgroep om de tafel gaat zitten en daarbij beoordeelt welke administratieve lasten nuttig zijn en welke niet. Er moet een schifting gemaakt worden. “Het is belangrijk dat men het zélf doet. Verzekeraars nemen de lasten nu scherp onder de loep. Als overheid kunnen we het faciliteren door overbodige overheidsregels weg te halen. Maar de sector moeten het voortouw nemen”, aldus Schippers. Een werkgroep van het Nederlands Insitituut voor Psychologen (NIP) neemt momenteel de knelpunten, waaronder de administratie, bij vrijgevestigde behandelaren onder de loep. Het instituut monitort zelf of bepaalde maatregelen succesvol zijn.

Tevens kwam tijdens het overleg de ambulantisering in de ggz ter sprake. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten moet er meer informatie beschikbaar komen over de opbouw van de ambulante zorg, met name hoeveel ambulante zorg er opgebouwd dient te worden. Ze vindt het gek dat de overheid kan zeggen dat ggz-instellingen 30 procent van hun bedden moeten afbouwen, maar dat er geen exacte cijfers zijn voor de opbouw. Een meerendeel van de Kamer was het overeens dat de opbouw van de ambulantisering in een lager tempo gaat dan de beddenafbouw.

Schippers antwoordde daarop dat er per regio grote verschillen zijn in de opbouw. Daarom is er landelijke ondersteuning nodig. De zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten moeten gezamenlijk de ambulantisering vormgeven. De minister vindt de betrokken partijen elkaar gemakkelijker moeten kunnen vinden.

 

| OVERZICHT|