Routine Outcome Monitoring (Rom) moet worden doorontwikkeld. Daar zijn vertegenwoordigers van alle grote partijen in de geestelijke gezondheidszorg het deze maand over eens geworden. Ze richten daarom een nieuw kwaliteitsinstituut op. Maar dat roept behoorlijk wat vragen op.

 

De afgelopen maanden was Rom veelvuldig in het nieuws. Hoewel er al sinds de invoering ervan kritiek was op de kwaliteitsmeting, barstte in januari pas echt de Rom-bom. Met ingang van 2017 werd het verplicht voor ggz-aanbieders om Rom-data aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG), maar na een rapport van de Algemene Rekenkamer – waaruit bleek dat de data zoals ze nu worden aangeleverd onvoldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar zijn – ontstond onrust in de sector. Niet lang na het verschijnen van het rapport was er plotseling de groep 'Stop Rom als benchmark', opgericht door psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen. Zij startten een petitie met als doel het benchmarken van Rom-data door de SBG te stoppen, inmiddels ondertekend door bijna 7000 professionals en cliënten.

Privacy bij Rom
De storm rondom Rom verhevigde toen minister Schippers eind maart in een kamerbrief haar vraagtekens zette bij de privacybescherming van Rom-gegevens. Tot dan toe werden de data gepseudonimiseerd, maar niet geanonimiseerd, wat betekende dat iemand met een beetje puzzelen de gegevens zou kunnen herleiden tot een specifieke patiënt. GGZ Nederland riep haar leden direct op tijdelijk geen gegevens meer aan te leveren bij de SBG. Stop Rom als benchmark daagde de SBG vanwege de verwerking van de patiëntgegevens voor de rechter, een uitspraak moet nog volgen.

Kwaliteitsinstituut opgericht 
Dat de kwaliteitsmeting in de ggz zoals die nu wordt uitgevoerd niet goed uit de verf komt, is een idee dat wel zo’n beetje ggz-breed wordt gedragen. Maar wat daaraan moet worden gedaan, dat leken de vele verschillende partijen nog niet te weten. Tot onlangs een bericht naar buiten kwam van GGZ Nederland, de LVVP, NVvP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz en Zorgverzekeraars Nederland. Zij lieten weten gezamenlijk een nieuw kwaliteitsinstituut op te richten dat onder meer als taak krijgt Rom door te ontwikkelen. Niet stoppen met Rom, maar de kwaliteitsmeting aanpassen zodat er meer draagvlak voor komt bij zowel professionals als cliënten.

Doel van het kwaliteitsinstituut 
Dat klinkt mooi: een nieuw kwaliteitsinstituut dat ervoor gaat zorgen dat iedereen Rom-gegevens wil gaan delen, zodat ggz-aanbieders hun resultaten met elkaar kunnen vergelijken en zo van elkaar kunnen leren. Positief nieuws, maar wel een beetje prematuur, want behalve het feit dat het instituut per 1 januari 2019 operationeel moet zijn, kunnen de partijen er verder nog niet zoveel over zeggen. Wat gaat het instituut precies doen? Betekent de oprichting van dit kwaliteitsinstituut het einde van de SBG? Gaat het benchmarken gewoon door? En is het bij dit instituut geen probleem dat de zorgverzekeraars eraan deelnemen? GGZ Nederland heeft aangegeven dat het antwoord op deze vragen nog moet worden uitgewerkt door de betrokken partijen, maar dat professionals en cliënten in elk geval in de lead zullen zijn. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

| OVERZICHT|