De cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, verenigd in het Landelijk Platform GGZ, hebben geen goed woord over voor de plannen van minister Schippers om verwarde mensen tijdelijk vast te kunnen zetten. In een periode van maximaal drie dagen kunnen specialisten dan vaststellen welke hulp zo'n verward persoon nodig heeft. Volgens het Landelijk Platform is zo'n maatregel in strijd met een net geratificeerd VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Het platform zegt dat niet alleen mensen die psychische kwetsbaar zijn het risico lopen zonder goede reden te worden opgesloten, maar ook andere burgers. Verder noemt het platform het pijnlijk dat deze maatregel een gevolg is van de aanbevelingen van de commissie die de moord op Els Borst onderzocht. De dader was een man met psychische problemen. Volgens het platform heeft Borst zich altijd tegen dit soort maatregelen verzet. 

Het platform ziet meer heil in preventie, het vroegtijdig signaleren van geestelijke nood, het aanbieden van vrijwillige zorg en het wegwerken van de wachtlijsten.

  Psychiaters

Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet niets in het observatievoorstel van Schippers. De vereniging noemt het een "onwenselijk en onhaalbaar voorstel dat vrijheidsberoving in de hand werkt". Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij, meent de NVvP. 

 

 

| OVERZICHT|