Ik ben een oplossingsgerichte, directieve behandelaar. Ik maak veel gebruik van psycho-educatie en van cognitieve gedragstherapie. Dit met aandacht voor de persoonlijke achtergrond van de klant. 

Type klachten:

 • angst en paniekstoornissen
 • assertiviteitsproblemen
 • burn-out
 • conflicthantering
 • dwangstoornissen
 • identiteitsproblemen
 • lichamelijk onverklaarde klachten
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • post traumatische stress stoornissen
 • relatie problemen
 • stemmingsstoornissen
 • stress gerelateerde stoornissen
 • verliesverwerking en rouw
 • werk gerelateerde stoornissen