De activiteiten van Den Hartogh ABCD vallen uiteen in vier hoofdgroepen, die hiernaast afzonderlijk worden toegelicht.